Dr. Rui Xu


ORCID ID: 0000-0003-4361-1971

Researcher ID:

Google Scholar: Rui Xu

Phone: +49 (0)351 260 2533

Email: r.xu(at)hzdr.de 

Affiliation:

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e. V. (HZDR)                          
Institute of Ion Beam Physics and Materials Research
Bautzner Landstraße 400
01328 Dresden, Germany

Short biography

Rui Xu received his B.S. degree from school of physics and engineering, Sun Yat-sen University and his M.E. degree from the Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences. He completed his PhD thesis “Boosting Solar Energy Harvesting with Ordered Nanostructures Fabricated by Anodic Aluminum Oxide Templates” in 2020.

Research interests

  • Template-based well-defined nanostructure fabrication
  • Nano-optics, surface plasmon resonance
  • Solar energy harvesting
  • Magnetic sensors

Selected publications

6.     Liaoyong Wen, Rui Xu, Yan Mi, and Yong Lei
Multiple nanostructures based on anodized aluminium oxide templates
Nature Nanotechnology 12, 244, 2017

5.      Rui Xu, Liaoyong Wen, Zhijie Wang, Huaping Zhao, Shipu Xu, Yan Mi, Yang Xu, Max Sommerfeld, Yaoguo Fang, and Yong Lei
Three-Dimensional Plasmonic Nanostructure Design for Boosting Photoelectrochemical Activity
ACS nano 11, 7382, 2017

4.      Liaoyong en, Rui Xu, Can Cui, Wenxiang Tang, Yan Mi, Xingxu Lu, Zhiqiang Zeng, Steven L. Suib, Pu-Xian Gao, and Yong Lei
Template-Guided Programmable Janus Heteronanostructure Arrays for Efficient Plasmonic Photocatalysis
Nano letters 18 (8), 4914, 2018

3.      Rui Xu, Huaping Zhao, Huile Jin, Zhijie Wang, Zhiliang Zhang, Shipu Xu, Zhiqiang Zeng, Shun Wang, and Yong Lei
Scalable fabrication of geometry-tunable self-aligned superlattice photonic crystals for spectrum-programmable light trapping
Nano Energy 58, 543, 2019

2.      Rui Xu, Liaoyong Wen, Zhijie Wang, Huaping Zhao, Guannan Mu, Zhiqiang Zeng, Min Zhou, Sebastian Bohm, Huanming Zhang, Yuhan Wu, Erich Runge, and Yong Lei
Programmable Multiple Plasmonic Resonances of Nanoparticle Superlattice for Enhancing Photoelectrochemical Activity
Activity Advanced Functional Materials 30 (48), 2005170, 2020

1.      Rui Xu, Lei Du, David Adekoya, Gaixia Zhang, Shanqing Zhang, Shuhui Sun, and Yong Lei
Well-Defined Nanostructures for Electrochemical Energy Conversion and Storage
Advanced Energy Materials 11, 2001537, 2021